‘గళగంధర్వుడు’ ని గుర్తు చేసుకుంటూ...

పురాణ ప్రవచనంలోనే కాక ప్రత్యక్షవ్యాఖ్యానాలలోనూ  శ్రోతలను మంత్రముగ్ధులను చేసి చెరగని ముద్ర వేసుకున్న ‘గళగంధర్వుడు’ ఉషశ్రీ ని  తెలుగు జాతిని మర్చిపోవటం కష్

ఇంకా చదవండి